ANKETA

Novinky

RSS

RSS

reklama

filmy a seriály CZ Načítaní

SITUAČNÍ KOMEDIE sitcomy.ic.cz

Historie


     První PitBullové byli přivezeni před válkou
   v roce 1774.Jisté je že je přivezli evropští
   přistěhovalci převážně ze Španělska,
   Anglie, Sicílie a druhých Evropských zemí.
   Nejvíce se hovoří o Irsku, v době bramborového
   hladomoru v roce 1845. Právě tyto neutěšené podmínky
   měly za následek,že část obyvatelstva
   odešla do Anglie - nejvíce do oblasti Staffordshire
   a část emigrovala do Ameriky. V té době se tito psi
   nazývali Bulldog nebo Pitteriér.
   Právě v této době nesměl chudý lid vlastnit velké
   lovecké psy. Irský "Pitteriér" s ohledem na svou
   velikost a hmotnost vyhovoval tehdejším předpisům,
   a proto si jej Irové vzali s sebou do Anglie.
   Tento pes byl vhodný jak na hlídání,
   tak i na lov zvěře. Ve volném čase byl rovněž
   používán na psí zápasy, kde psi prokazovali svou
    odvahu a neporazitelnost.

     Druhá část obyvatel Irska z kraje Kork a Kerry
   odešla do Ameriky. Rovněž oni si s sebou vezli své
   miláčky známé jako OLD FAMILY.
   Byli to psi čisté krevní linie a chovatelé
   jedné krevní linie nepřipouštěli v té době jinou
   krevní linii i když - stejné rasy.
   Tito psi se vyznačovali převážně červenou barvou.
   Křížili se jen mezi sebou a hlídaly se genetické
   znaky. Byli to tkzv. RED NOSE - červené nosy.
   První člověk, který je s touto krevní linií
   spojován je chovatel Wiliam J.Lightner,
   byla to krevní linie OLD FAMILY RED.
   Tito psi vykazovali velkou bojovnost.
   Linie OLD FAMILY RED NOSE
   (Stará rodina červených nosů)
   je spojována s chovatelem Danem Mc Coyem.

    Největším chovatelem v roce 1900 byl bezesporu
   John Colby. Právě on začal mezi sebou křížit
   krevní linie. Právě jeho odchovy daly mnoho psů,
   kteří se zapsali jako velikáni ringu.
   Musíme tedy konstatovat,
   že se nedá jednoznačně říci,kde přesně je původ
   dnešního APBT. Ale rozhodně za jeho dnešní podobu
   vděčíme právě Americkým chovatelům.
   Dnes je známa řada krevních linií,
   nemohu zde jmenovat všechny,ale nejznámější je:
   OLD FAMILY RED NOSE, RED BOY, MAXIMILIAN LINIE,
   SORRELLS LINIE, BULLYSON a ELI jr., JEEP LINIE,
   PEDRO LINIE, CHINAMAN LINIE, BOOMERANG LINIE,
   HAMMONDS LINIE, GIROUX LINIE a mnoho dalších.
   Všechny tyto krevní linie proslavila řada psů
   a chovatelů velkých jmen.

KOŘENY STARÉHO BOJOVÉHO PSA

    American Pit Bull Terrier není ve své podstatě  mladé plemeno, jak se zde dlouho uvádělo, ale chceme-li vystopovat úplný začátek "bojového psa", musíme listovat do historie opravdu velmi hluboko. Dostaneme se až do dob rozvinuté římské kultury. Mezi oblíbenými sporty tehdejšího prostého lidu se zde objevuje tzv. bullbaiting, neboli boj psů s býky. K těmto bojům se používali velcí a těžcí psi (bulldog a mastiff). Tito psi vážili mezi 45 a 50 kg.


POČÁTKY EXPANZE NA BRITSKÝCH OSTROVECH

    Při expanzi římských legií na Britské ostrovy s sebou vojáci přivezli nejen válečné strasti a utrpení, ale i mnoho dobrého ze své kultury. Její vliv je zde patrný dodnes. Potomci jejich psů dali základ moderním psím plemenům jako např. anglický buldok.
    S dovezenými psi se na ostrovy dostal i bullbaiting, který si zde získal řadu příznivců z nižších vrstev tehdejší společnosti. Chovatelé bojových psů však účelově chovali psi jen pro arénu (pit) a brali tedy zřetel pouze na výkonnost psa. Kolem roku 1800 se začínají čím dál tím častěji objevovat vedle velkých a těžkých psů, jejich mnohem dravější a pohyblivější kříženci. Chovatelé tehdy křížili staroanglické buldoky s agresivními teriéry nejrůznějšího druhu. Řeč je zde i o vipetech (toto nelze vyloučit vzhledem k tomu, že vipety chovali stejné lidové vrstvy).
    S pokračujícím chovem se změnili i způsoby boje v arénách. Namísto bojů proti různým divokým, nebo domácím zvířatům, nastupují boje psa proti psu. Tyto zápasy už však měly velmi přísná pravidla (Dudly Rules). Bylo například zakázáno vtírat psům do srsti před zápasem jed, aby byl soupeř předčasně vyřazen z boje a ne každý zápas končil pro poraženého psa smrtí. Majitel jej mohl z boje stáhnout, když viděl, že pes beznadějně prohrává.
    Zápasy byly v Anglii zakázány již v roce 1835. I přes tento zákaz se však konají dodnes po celém světě.
    Vraťme se nyní k prostředí, ze kterého bull and terrier vzešel. V Anglii se chovu těchto psů věnovali horníci, dělníci z těžeben jílu a pracující v ocelárnách. Tyto dělníci žili ve velmi nevlídných podmínkách. Pokud by byl tento pes taková krvelačná bestie, jak jej popisuje bulvární tisk, těžko by se pro něj našlo místo ve velmi těsných příbytcích a mnohadětných rodinách a nikdy by nedosáhl v Anglii takové popularity a takového rozšíření. Symbolem statutu dělníka v Black Country byl bulterier, nebo vipet. Buď pes bojový, nebo pes na závody. Pes si musel na živobytí vydělat. Musel buď běhat, nebo závodit a podle jeho výkonu se posuzovala vážnost jeho majitele. Tito lidé většinou nevedli žádné rodokmeny, neměli ani proč. Nedochovali se, až na několik vyjímek, žádná jména, psince, linie… A proto, že byli tak chudí, nemohli si ani nechat vyportrétovat své psy. Jeden z mála dochovaných obrazů z té doby je olejomalba bull and terriera z roku 1830.
    Pro zajímavost zde uvádíme, že psím zápasům holdovali i lidé pobožní, jako např. Jack Challoner z Armády spásy. Na svou obhajobu uvedl, že v Bibli není nic, co by psí zápasy zakazovalo a to je, světe div se, pravda!


ČISTOKREVNÝ CHOV

    Kolem roku 1860 se začal James Hinks objevovat na výstavách se svými bílými psy. Způsobil s nimi velký rozruch. Dělníci z Black Country však pokračovali v chovu psů barevných, neboť se jim zdáli bílí psi příliš drazí.
    Skutečný čistokrevný chov začínáme datovat teprve od  třicátých let našeho století.


HISTORIE V AMERICE PŘED ROKEM 1936

    Henry Chafetz uvádí, že již kolem roku 1600 byly v Nové Anglii rozšířeny zápasy s medvědy.Přistěhovalci z Evropy sebou přiváželi do Ameriky i své psy i způsob své zábavy. Je tedy více než jisté, že se spolu s novými osadníky šířili psi po celé zemi.
    Bezpečně víme, že psy pro zápasy chovali Irští přistěhovalci v okolí Bostonu. Do přístavních měst východního pobřeží byli dováženi angličtí a skotští psi. Tito psi zde získali takovou oblibu, že se později začali dovážet cíleně. Kolem roku 1860 byli do Ameriky přiveženi první bull and terrieři.
    Farmáři a osadníci chovali psy zejména na ochranu svého majetku(např. stád dobytka) ale i svou. Upřednostňovali psy větší a těžší s velkou silou, schopné čelit útokům vlků a kojotů. Nezajímalo je, že se vzdalují se svými chovy psům doveženým z Britských ostrovů. Tak se do krve původních bull and terrierů přimísila krev dalších plemen. Tyto psy pojmenovali American bull terrier, Yankee terrier, Staffordshire terrier.
    Lidé, kteří se chovu začali opravdu vážně věnovat, evidovali cíleně dovežené psy mnoha generací. Nadále udržovali jejich bojovou povahu. V chovu používali jistě i dalších plemen, ale vždy měli na paměti svůj záměr: použitelnost psa v aréně. Ti dali vzniknout nejznámějšímu označení psů pro zápasy: pit bull, pit bull terrier, pit dog.
    V dalších přibližně padesáti letech začalo štěpení chovatelů těchto psů. Jedna část trvala na udržení starého bojového psa a druhá část se snažila selekcí odchovat psa výstavního. Tak se rozštěpilo původní bull and terrier na American Staffordshire Terrier a American Pit Bull Terrier (podrobnosti vzniků jmen: UKC, AKC a ADBA v dalším chystaném článku).
    Největší oblibu a zájem zažil americký pitbull před a v průběhu 1.světové války. Každé číslo magazínu Life obsahovalo kresbu, nebo karikaturu pitbulla v hlavičce nejzávažnějších kapitol.
    Nejznámějším psem té doby byl pitbull Stubby. Byl to zlatý pes s bílými znaky. Získal hodnost seržanta a medaile za varování před chemickým útokem a zadržení německého špiona. Na válečném plakátu, na němž válčící armády zastupují psi typičtí pro určitou zemi, je americká armáda představována světlým americkým pitbullterrierem.
    Malou poznámku závěrem: popularitu APBT značně zvýšilo i to, že Theodor Roosevelt 26. president USA a nositel Nobelovy ceny míru vlastnil právě amerického pitbullterriera, na kterého nedal dopustit!